icoon-centrum

 

Amersfoort

 

LEES VERDER

Doelgroepen

In de tabel staat de verdeling van de doelgroepen over de zelfstandige woningen.

Prestatieafspraken

Op 15 december hebben we de prestatieafspraken voor 2016 ondertekend. Voor het eerst spraken ook de huurdersorganisaties mee. De drie partijen (corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties) maakten gezamenlijk afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in de stad: het in werking treden van de regionale woonruimteverdeling, voorraad- en aanbodontwikkelingen, duurzaam bouwen en beheren, wonen en zorg, veiligheid en welzijn, wijkaanpak, doelgroepen en financiƫn.

Kengetallen Amersfoort

tabel-amersfoort-kengetallen

Vastgoedprojecten

In 2015 zijn geen nieuwe woningen of renovaties opgeleverd.

Woningtoewijzing naar huurcategorie

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur