icoon-centrum

 

Arnhem

 

LEES VERDER

Doelgroepen

tabel-arnhem-doelgroepen

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken met Arnhem zijn eind 2015 afgelopen. Na de zomer van 2016 verwachten wij dat de nieuwe prestatieafspraken met deze gemeente gereed zijn. De belangrijkste onderwerpen zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid (kernvoorraad), wonen en zorg, en leefbaarheid in de wijken.

Kengetallen Arnhem

tabel-arnhem-kengetallen

Vastgoedprojecten

In 2015 zijn we, met een financiële bijdrage van de provincie, verdergegaan met het energiezuinig maken van woningen. In het oog springt het project Beukenlaan in de wijk Monnikenhuizen. Van de 222 huishoudens toonden er 115 interesse om de woning energiezuinig te maken (label A). We hebben de volledige schil van de woning geïsoleerd en zonnepanelen aangebracht. Verder is de laatste flat van een viertal 9-hoog flats in Presikhaaf gerenoveerd. Door een subsidie van de provincie was een extra labelstap mogelijk naar het zuinige energielabel A.

In 2015 zijn zowel huur- als koopwoningen opgeleverd in fase 3 in het lopende nieuwbouwproject Deltakwartier in de wijk Presikhaaf: achttien nieuwbouwhuurwoningen en zestien nieuwbouwkoopwoningen.

Woningtoewijzing naar huurcategorie

tabel-arnhem-woningtoewijzing-huurcat

Klanttevredenheid

tabel-arnhem-klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur