Betrokken

op afstand

 

De leden van de Raad van Commissarissen houden toezicht op het reilen en zeilen van Portaal. Vrijblijvend is dat niet: de wet stelt strenge eisen. Maar hoe houd je voeling met een organisatie waarvan je zelf geen deel uitmaakt? Fadime Örgü legt uit hoe ze dat aanpakt.

LEES VERDER

Fadime Örgü:

‘Betrokken op afstand’

 

‘De rol van toezichthouder bij een woningcorporatie past mij goed. Vanaf mijn vijftiende heb ik allerlei sociaal-maatschappelijke activiteiten ondernomen. Zo volgde ik een cursus op het gebied van gezondheidszorg om migrantenvrouwen op dit terrein te kunnen voorlichten. Later, eind jaren tachtig, richtte ik een meidengroep op en was ik actief in internationale jongerenorganisaties. We hebben ons ervoor ingezet dat jongeren makkelijker in het buitenland kunnen studeren.’

‘Ik ben altijd maatschappelijk betrokken gebleven. Maar naarmate je zelf wat ouder wordt, verschuiven de thema’s en de rollen die bij je passen. Zo kwam de rol van toezichthouder bij Portaal in beeld.’

Voeling houden

‘Als Raad van Commissarissen proberen we op allerlei manieren voeling te houden. Naast de reguliere vergaderingen zijn er werkbezoeken aan de regio’s. We plannen dan altijd een uur extra in. Een of twee commissarissen praten dan met de manager, zonder de bestuurders erbij. Zo krijg je een goed beeld van wat er speelt. Daarnaast hebben we jaarlijks een zelfevaluatie. Die leidt ertoe dat we steeds nieuwe werkwijzen bedenken om zicht te houden op wat er allemaal gebeurt. Dat maakt onze manier van werken steeds verfijnder. Verder geldt natuurlijk: je hebt je antennes, je spreekt veel mensen.’

Fadime Örgü is mediatrainer en televisiejournalist. Behalve commissaris bij Portaal is zij commissaris bij Rochdale en voorzitter van Rotterdam Media Commission/Rotterdam Creative Commission. Verder is zij toezichthouder bij Aafje en Kenter Jeugdhulp. Fadime Örgü heeft twee termijnen in de Tweede Kamer gezeten voor de VVD (1998 – 2006).

De Raad van Commissarissen:

 • ziet toe op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken,
 • geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies,
 • is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of het ontslag) van de bestuurders,
 • beoordeelt de bestuurders en stelt hun arbeidsvoorwaarden vast,
 • geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken,
 • keurt de opdrachtverlening goed voor de vierjaarlijkse visitatie.
Nieuwe Woningwet

‘Na de parlementaire enquête in 2014 zijn er cruciale beslissingen genomen over de corporatiesector. Commissarissen hebben te maken met aangescherpte regels. Zo moeten zij een toets ondergaan voor een benoeming of herbenoeming. Ook wordt er gekeken naar functies en nevenfuncties om zo belangenconflicten te vermijden. In de Governancecode Woningcorporaties staat precies wat er van een commissaris wordt verwacht. Denk aan de taken die hij moet uitvoeren, de maximale zittingsduur, de werkwijze van de Raad van Commissarissen en de scholing die je moet volgen.’

‘Het werk als commissaris is boeiend en vormt je ook persoonlijk. Aan de ene kant voel ik mij zeer betrokken bij het onderwerp: iedereen in Nederland verdient een fatsoenlijk dak boven z’n hoofd. Tegelijk realiseer ik mij dat ik dit werk alleen goed kan doen als ik onafhankelijk ben. Vanuit die positie heb ik meer lef om bijvoorbeeld kritiek te leveren of moeilijke zaken aan de orde te stellen. Het klinkt misschien een beetje gek, maar je moet er bovenop zitten, en tegelijk afstand bewaren.’

Samenstelling Raad van Commissarissen

 • Ernst ten Heuvelhof (huurderscommissaris)
 • Rob van Leeuwen
 • Fadime Örgü
 • Johan Remkes (voorzitter)
 • Ben Spelbos
 • Mieke Weterings (huurderscommissaris)
Video
Contact

Verstuur