icoon-centrum

 

Leiden

 

LEES VERDER

Doelgroepen

tabel-leiden-doelgroepen

Prestatieafspraken

Al in 2014 zijn we de gesprekken begonnen over prestatieafspraken. Vooruitlopend op de nieuwe Woningwet hebben we de huurdersorganisaties hier meteen bij betrokken. In 2015 hebben we de afspraken ondertekend en een bod uitgebracht voor 2016. Belangrijkste onderwerpen: betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale voorraad, woningen voor bijzondere doelgroepen (zoals statushouders en mensen die uit de maatschappelijke opvang komen).

Kengetallen Leiden

tabel-leiden-kengetallen

Vastgoedprojecten

In de Slaaghwijk hebben we in 2015 het project De Horsten opgeleverd: 268 woningen aan de Sperwerhorst, Milanenhorst, Kraaienhorst, Wiekelhorst, Uilenhorst en Smellekenhorst. In deze zeven flats hebben we ingrijpend gerenoveerd. We hebben de energielabels van E en F verbeterd naar energielabel B. Op complexniveau hebben we de algehele indruk sterk verbeterd.

De projecten Lakenplein en Meerburgerkade zijn niet volgens planning opgeleverd. Ook bij renovaties is er achterstand.

Woningtoewijzing naar huurcategorie

tabel-leiden-woningtoewijzing-huurcat

Klanttevredenheid

tabel-leiden-klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur