icoon-centrum

 

Soest

 

LEES VERDER

Doelgroepen

tabel-soest-doelgroepen

Prestatieafspraken

In Soest hebben we op 20 mei een raamovereenkomst Prestatieafspraken getekend. Belangrijkste onderwerpen: vraag en aanbod sociale huur, doorstroming en scheefwonen, toegankelijkheid van woongebouwen, de rol van corporaties bij de transformatie van gemeentelijk vastgoed, betere benutting van WMO-voorzieningen, wonen met welzijn en zorg en de huisvesting van statushouders.

De raamovereenkomst krijgt een nadere invulling in de bestuurlijke overleggen tussen de gemeente, de corporaties en de huurders.

Kengetallen Soest

tabel-soest-kengetallen

Vastgoedprojecten

In Soest hebben wij drie renovatieprojecten lopen. Bij elkaar gaat het om ruim 650 woningen in de wijken Smitsveen, De Eng en in de kern van Soesterberg. De renovatie maakt de woningen energiezuiniger: we hebben de gebouwen van top tot teen geïsoleerd. Daarnaast hebben we keukens, toiletten en badkamers vervangen. Met het oog op de toekomst (de bevolking in Soest vergrijst) hebben we de complexen in Smitsveen en De Eng levensloopbestendiger gemaakt door liften te plaatsen.

In Soesterberg hebben we verder 41 eengezinswoningen als onderdeel van de Stroomversnelling gerenoveerd naar nul-op-de-meter.

Woningtoewijzing naar huurcategorie

tabel-soest-woningtoewijzing-huurcat

Klanttevredenheid

tabel-soest-klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur