Van binnen

naar buiten

 

Wat voor jaar was het voor Portaal? Bestuurders Bert Keijts en Dirk Jan van der Zeep lichten er drie zaken uit: Het Nieuwe Portaal, Samenspraak en het energiezuinig maken van bestaande woningen via de Stroomversnelling.

LEES VERDER

Het nieuwe Portaal

 

In 2015 hebben we veel tijd en energie besteed aan het neerzetten van onze nieuwe organisatie, Het Nieuwe Portaal: minder managers, centraal doen wat centraal kan en zo min mogelijk bezuinigen op de mensen die het uitvoerende werk doen. Als gevolg daarvan hadden we veel mensen op nieuwe plekken. Dat was voor iedereen wennen. In dezelfde periode voerden we een nieuw computersysteem in waarmee de hele organisatie te maken heeft. Ook dat legde een groot beslag op de mensen. En dat zagen we terug in de klanttevredenheidscijfers: die waren lager dan anders.

De blik naar buiten

Nu bijna alles goed draait, richten we de blik weer naar buiten en plukken we de vruchten van de nieuwe organisatie. We zijn herkenbaarder: huurders, huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) en gemeenten hebben een duidelijker aanspreekpunt. We kunnen beter verwoorden welke maatschappelijke prestaties we gaan leveren. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de scherpte van ons bod aan gemeenten. Ook nemen we meer initiatief. Zo hebben we een voorstel aan de gemeenten gedaan voor de huisvesting van statushouders; we wachten niet af tot ze met die vraag bij ons komen. Huurders die bij ons aankloppen met praktische problemen, bijvoorbeeld de veiligheid van een complex, krijgen sneller te horen wat wij daaraan doen. Ook belangrijk: onze bedrijfslasten vallen aanzienlijk lager uit. Zo blijft er meer geld over voor onderhoud en nieuwbouw en voor het matigen van de huren.

Dirk Jan van der Zeep

‘We kunnen beter verwoorden welke maatschappelijke prestaties we gaan leveren.’

Bert Keijts

‘Het ontwikkelen van een goede aanpak voor de renovatie van eengezinswoningen was taaier dan gedacht.’

Meer invloed voor huurders

Samenspraak is een nieuwe manier om huurders meer invloed te geven: de HBV’s praten in een vroeg stadium mee over ons beleid en de besluiten die we nemen. In plaats van dat ze aan het eind alleen ja of nee mogen zeggen. Die nieuwe aanpak leidde er bijvoorbeeld toe dat de huren voor de huishoudens met een laag of middeninkomen dit jaar niet stijgen. Naast de jaarlijkse huurverhoging bespraken we onder meer de portefeuillestrategie: aan wat voor soort woningen bestaat in de toekomst behoefte? Samen met de HBV’s hebben we besloten om ons in de toekomst meer te richten op een- en tweepersoonshuishoudens.

Met Samenspraak zijn we op de goede weg. Al kan het beter: we moeten vooraf goed aangeven binnen welke financiële bandbreedte HBV’s keuzes kunnen maken. Sommige deelnemers waren teleurgesteld over het feit dat de huren van de hogere inkomens dit jaar wel stijgen. Jammer, die reactie was te voorkomen.

Bouwinnovatie

Dat innovatie een kwestie is van leren door te doen, hebben we ondervonden in de Stroomversnelling. Het ontwikkelen van een goede aanpak voor de renovatie van eengezinswoningen was taaier dan gedacht. Het aantal nul-op-de-meterrenovaties viel daardoor lager uit dan we hadden afgesproken. Het feit dat de energieprestatievergoeding nog niet bij wet was geregeld, hielp ook niet mee. Het goede nieuws: we hebben nu wél een concept dat staat. Nu kunnen we meters maken. Dat ligt anders voor de hoogbouw. Daar is renoveren tot nul op de meter nog veel moeilijker. Een uitdaging voor dit jaar.

Video
Contact

Verstuur