icoon-centrum

 

Amersfoort

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Met de gemeente en bewonersvereniging Hestia maakten we prestatieafspraken voor 2017. De looptijd is één jaar, met een doorkijk naar de periode 2018-2021. Belangrijkste onderwerpen: zorgen voor voldoende betaalbare woningen, duurzaamheid, wonen en zorg, ouderenhuisvesting en leefbaarheid.

Ontheffing

Als gevolg van de nieuwe Woningwet (2015) mochten we vanaf 2016 niet langer investeren in nieuwbouw of aankopen, omdat Amersfoort buiten onze kernregio ligt (dat is namelijk de woningmarktregio Utrecht). Inmiddels hebben we een ontheffing gekregen van de minister en mogen we dus weer investeren in de woningmarkt in Amersfoort. Na vijf jaar wordt deze ontheffing geëvalueerd.

Kengetallen Amersfoort

Vastgoedontwikkeling

Eind 2016 zijn wij begonnen met de bouwvoorbereiding van het project de Keerkring (80 sociale huurwoningen). Wij verwachten deze woningen in 2017 op te leveren.

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 105 toewezen aan bijzondere doelgroepen: 11 aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, 20 aan woningzoekenden met een ggz-indicatie en 74 aan statushouders met een urgentie.

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur