icoon-centrum

Arnhem

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Op 6 december ondertekenden wij samen met de huurdersbelangenorganisaties, de gemeente en de corporaties Mooiland, Omnia, Vivare en Volkshuisvesting de prestatieafspraken voor 2017. In het kort: sociale huurwoningen in Arnhem hebben in 2020 gemiddeld energielabel B, de huren van de corporaties stijgen niet meer dan de inflatie, de kernvoorraad van sociale huurwoningen blijft minimaal 22.000.

Ontheffing

Als gevolg van de nieuwe Woningwet (2015) mochten we vanaf 2016 niet langer investeren in nieuwbouw of aankopen, omdat Arnhem buiten onze kernregio ligt (dat is namelijk de woningmarktregio Utrecht). Inmiddels hebben we een ontheffing gekregen van de minister en mogen we dus weer investeren in de woningmarkt in Arnhem. Na vijf jaar wordt deze ontheffing geëvalueerd.

Kengetallen Arnhem

Vastgoedprojecten

Wij zijn begonnen met de planvorming voor de transformatie van het voormalige schoolgebouw ‘Het Palet’ aan de Witsenstraat. Hier komen 20 sociale huurwoningen, waarvan 7 voor statushouders en 8 voor ouderen. De overige appartementen zijn bedoeld voor reguliere sociale verhuur. In 2016 voerden wij samen met de gemeente de dialoog met de wijk over de transformatie van dit pand.
Verder hebben wij 62 woningen gerenoveerd tot nul-op-de meter (Stroomversnelling) in Presikhaaf.

Toewijzingen

Van deze woningen hebben wij er 62 toegewezen aan bijzondere doelgroepen (1 woningzoekende die uitstroomt uit de maatschappelijke opvang, 10 woningzoekenden met een ggz-indicatie en 149 statushouders). De afspraak met de gemeente was om 95 statushouders te huisvesten. Dit betekent dat we een deel van de taakstelling voor 2017 al voor onze rekening hebben genomen.

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur