icoon-centrum

 

Bunnik

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Voor het eerst maakten wij samen met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging (Huurdersraad) prestatieafspraken voor 2017. Ze gelden één jaar. De afspraken gaan over de ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen en onze bijdrage hieraan, passend toewijzen, de voorgenomen huurverhoging, leefbaarheid en duurzaamheid. De gemeente werkt nog aan een woonvisie. Als deze er is, gaan we voor meer jaren afspraken maken.

Kengetallen Bunnik

Vastgoedprojecten

Wij zijn begonnen met de planontwikkeling voor het Jochem Janszplantsoen. Met de huidige bewoners en de omwonenden hebben wij de plannen besproken. Wij willen hier 12 laagbouwwoningen slopen en vervangen door circa 30 levensloopbestendige woningen.

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 17 toegewezen aan statushouders. Wij hadden afgesproken 30 statushouders te huisvesten. Gezien de grote druk op de woningmarkt is dat niet gelukt.

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur