De ‘t’ voor ‘huis’

komt er niet vanzelf

 

Mensen niet alleen een huis maar ook thuis geven: bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep vertelt hoe wij ons daarvoor in 2016 hebben ingezet en met welke uitdagingen wij dit jaar te maken hebben.

LEES VERDER

‘Alles begint met een huis. Vier muren en een dak, waarbinnen je je veilig en vertrouwd voelt. Van daaruit leg je de loper uit naar het leven. Naar werk, naar vriendschappen, naar activiteiten die je voldoening geven. Dat alles lukt alleen als je huis een thuis is. Maar die ‘t’ voor ‘huis’ komt er niet vanzelf. Die komt er alleen als je woning in een prettige omgeving staat, enigszins comfortabel is en de kosten niet al te hoog zijn.’

Interne zaken

‘Ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen en iets daarboven een thuis hebben: ook het afgelopen jaar hebben wij ons daar voor ingezet. Makkelijk was dat niet altijd. Zo waren we veel tijd kwijt aan interne zaken: we moesten onze werkwijzen aanpassen aan de nieuwe Woningwet. En we zijn verdergegaan met het terugdringen van onze kosten.’

Ontheffing

‘Maar er speelde meer. Op grond van de nieuwe Woningwet mochten wij aanvankelijk alleen nog in de woningmarktregio Utrecht blijven investeren. Dat is niet wenselijk, gezien de uitdagingen in de andere regio’s: Arnhem, Eemland, Nijmegen en Leiden. Met steun van de betrokken gemeenten, collega-corporaties en huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) dienden we ontheffingsverzoeken in. En met succes: de minister heeft voor de betreffende regio’s ontheffing verleend, zodat we ook daar weer voluit aan de slag kunnen.’

‘Ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen en iets daarboven een thuis hebben: ook het afgelopen jaar hebben wij ons daar voor ingezet’

Uitdagingen

‘Net als vorig jaar, zijn ook dit jaar de uitdagingen groot: hoe slagen wij erin voldoende statushouders te huisvesten, zonder dat dit nadelig uitwerkt voor “gewone” woningzoekenden? Hoe vinden wij passende huisvesting voor de groeiende groep ouderen en mensen afkomstig uit de maatschappelijke opvang? Hoe komen wij aan voldoende, passende woningen voor eenpersoonshuishoudens, terwijl we nog veel grote gezinswoningen hebben? Hoe maken wij wonen goedkoper? En tot slot: hoe kunnen wij voldoende nieuwe woningen bouwen, terwijl er bijna geen plekken voor zijn en de grondprijzen hoger worden? Als maatschappelijk huisvester werken we elke dag aan het vinden van antwoorden op deze vragen. Met de volle inzet van onze medewerkers en iedereen met wie wij samenwerken, zoals de gemeenten, de HBV’s en natuurlijk onze huurders.’

Video
Contact

Verstuur