Een tussenstap, op weg

naar zelfstandig wonen

Bied mensen in een instelling de kans woonervaring op te doen, zodat ze daarna zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen: dat is het idee achter de nieuwe woonvorm ‘Wonen met Perspectief’ in Nieuw Doddendaal (Nijmegen). Wij werken in dit project samen met de gemeente en twee instellingen die kwetsbare mensen begeleiden: de RIBW en Pluryn. Projectleider Marcel Rijs van de RIBW Nijmegen & Rivierenland vertelt waarom dit project zo waardevol is.

LEES VERDER

‘De meeste mensen met een ernstige psychiatrische aandoening of stoornis kunnen na een periode in de kliniek niet meteen naar een eigen woning. Ze moeten leren omgaan met hun aandoening en hebben ook op verschillende andere vlakken nog hulp nodig. Zo vinden ze het bijvoorbeeld moeilijk om contact te maken en hun eigen administratieve zaken te regelen. Met de begeleiding die ze krijgen, proberen ze hun leven weer op te pakken, in veel gevallen met als doel uiteindelijk weer zelfstandig te wonen. Dat laatste vaak nog wel met ondersteuning ter plekke. Voor veel mensen is de stap van beschermd wonen naar zelfstandig wonen echter erg groot. Hierdoor blijven ze voor een langere periode aangewezen op beschermd wonen en hebben dus minder de regie over hun eigen leven.’

‘Om de stap van beschermd naar zelfstandig wonen kleiner te maken, biedt de RIBW “Wonen met Perspectief” in Nieuw Doddendaal. Bewoners krijgen een intensieve begeleiding om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Overigens kan een bewoner altijd terugvallen op een beschermende woonplek binnen de RIBW, mocht zelfstandig wonen toch een brug te ver zijn. De woon- en leerperiode op Nieuw Doddendaal bedraagt zo’n achttien maanden.’

‘Allemaal zijn we over onze drempels heen gestapt om dit voor elkaar te krijgen’

Veel belangstelling

‘Uiteindelijk gaan mensen dus naar een gewone woning in de wijk, met de corporaties hebben we daarover afspraken gemaakt. Het blijkt dat veel mensen die nu beschermd wonen heel graag zelfstandig willen wonen, maar dat alleen nog niet aandurven. Er is dan ook veel belangstelling voor Nieuw Doddendaal: er zijn meer aanmeldingen dan plekken. Er is wel een stevige selectie. En wie uiteindelijk in Nieuw Doddendaal gaat wonen, krijgt een intensieve training. Die is bedoeld om al die dingen te leren die je in onze samenleving moet kunnen om zelfstandig te wonen. Een paar simpele voorbeelden: als jij er niet aan hebt gedacht om een contract af te sluiten met een energiemaatschappij, dan gaat ’s avonds bij iedereen het licht aan, behalve bij jou. Als je gft-container vol zit en je weet niet wat je ermee moet doen, dan blijft die ook vol. En als je niet leert om contacten aan te gaan met andere mensen, word je eenzaam.’

Bijzonder

‘Inmiddels hebben we een eerste groep bewoners geselecteerd. Deze mensen wonen nu in Nieuw Doddendaal. Ik vind het bijzonder dat we dit project met vier partijen voor elkaar hebben gekregen. En op deze manier iets kunnen doen dat goed past in de veranderende samenleving. Elke partij heeft te maken met zijn eigen interne regels die zo’n samenwerking moeilijk maken. Allemaal zijn we over onze drempels heen gestapt om dit voor elkaar te krijgen. Om uiteindelijk iets te doen wat heel gewoon is: zorgen dat mensen zelfstandig kunnen wonen.’

Over Nieuw Doddendaal

• Het voormalige bejaardentehuis Nieuw Doddendaal is eigendom van Portaal. Na verhuizing van de oudere bewoners kwam dit pand vrij. Omdat we dit gebouw voor een maatschappelijk doel willen blijven inzetten, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming. Samen met de gemeente, Pluryn en de RIBW ontwikkelden we ‘Wonen met Perspectief’.
• In Nieuw Doddendaal zijn 31 zelfstandige units. Pluryn huurt er acht, de RIBW 23.
• Daarnaast is er een beschermende woonvorm van RIBW voor 11 personen met 24-uurstoezicht.

Video
Contact

Verstuur