Lessen in duurzaamheid

 

Makkelijk is het niet, maar we doen het wel: woningen duurzaam maken, zodat ze alleen nog schone energie gebruiken. Johan Noppe, manager volkshuisvesting in de regio Arnhem en Nijmegen, vertelt welke lessen we geleerd hebben.

LEES VERDER

‘We gaan stoppen met steenkool, kolen en gas, en schakelen over op duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Het logische gevolg van het Akkoord van Parijs dat 195 landen ondertekenden. Ze maakten afspraken over maatregelen om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt.’
‘Woningcorporaties vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van die afspraken. We hebben veel woningen en als we die renoveren willen we dat zo doen dat ze daarna zo min mogelijk energie gebruiken. Daarom isoleren we vloeren, muren en daken, installeren we warmtepompen en plaatsen, als het even kan, zonnepanelen. In de meest ultieme vorm levert dat “nul-op-de-meterwoningen” op. Die woningen hebben geen energierekening meer.’

‘Als je het zo vertelt klinkt het simpel maar dat is het niet: we moeten hele nieuwe technieken ontwikkelen en toepassen om dit te kunnen doen. Dat doen we samen met bouwbedrijven voor wie dit ook nieuw is en, als klap op de vuurpijl, moeten we dat doen in huizen waar mensen wonen die er zo min mogelijk last van moeten hebben.’

Overlast

‘Hoe moeilijk dat is, blijkt keer op keer. Ook in de wijk Presikhaaf in Arnhem. Daar hebben we 96 woningen energieneutraal gemaakt. Onze bewoners hebben het daarbij zwaar voor hun kiezen gekregen. Het duurde allemaal veel langer dan we hadden gedacht. Dingen gingen ook vaak niet in één keer goed. We waren er nog niet goed in om al die vertraging en overlast met de bewoners te bespreken. Ze wisten soms echt niet waar ze aan toe waren. Dat is zo jammer. Bewoners zijn achteraf echt heel blij met hun woning, maar over de manier waarop we daar gekomen zijn, waren ze terecht niet te spreken. Mijn belangrijkste leerpunt: doordat we allemaal nieuwe technieken toepasten, hebben we daar veel aandacht voor gehad en te weinig voor de overlast die we veroorzaakten.’

‘Een beetje overlast is nog wel acceptabel, maar weken lang stof, herrie en gedoe, dat kun je bewoners niet aan doen’

Lessen

‘Dat moet de volgende keer anders. Dat kan, onder andere, door vanaf het begin, als een team op te trekken met de aannemer. Optimale samenwerking. Daarmee kunnen we voorkomen dat we van elkaar niet weten wat afgesproken is en dat de een iets afspreekt met bewoners wat de ander niet nakomt. Een tweede belangrijke vraag die we veel beter vooraf moeten beantwoorden: is het wel verantwoord deze werkzaamheden te doen in een bewoond huis? Of moeten we het anders organiseren? Een beetje overlast, daar ontkomen we niet aan maar weken achter elkaar stof, herrie en gedoe, dat kun je bewoners niet aan doen.’

De cijfers

Volgens planning zouden wij in 2016 403 nul-op-de-meterrenovaties uitvoeren.
Het werden er door vertraagde of vervallen projecten slechts 62.

Video
Contact

Verstuur