icoon-centrum

 

Nieuwegein

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Begin 2016 maakten wij prestatieafspraken voor de periode 2016–2019, samen met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging. Later in het jaar zijn ze aangescherpt. De belangrijkste punten zijn het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling in 2020, de start van een energiecampagne onder huurders in 2017, het stopzetten van de verkoop en de extra inspanningen voor het huisvesten van statushouders.

Kengetallen Nieuwegein

Vastgoedprojecten

Wij zijn begonnen met de planvorming van De Meander: de ombouw van het oude gemeentehuis in Nieuwegein tot 250 startersappartementen.

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 27 toewezen aan bijzondere doelgroepen: 2 aan woningzoekenden die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en 25 aan statushouders (de afspraak was: 26).

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur