icoon-centrum

 

Nijmegen

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Samen met HBV de Klink en de gemeente maakten wij prestatieafspraken voor 2017. De huurders hadden hierin een belangrijke stem. De afspraken gaan over onderwerpen als: de ontwikkeling van de woningvoorraad, betaalbaarheid en bereikbaarheid, de huisvesting van doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, en financiën. Zo maakten we afspraken over de versnelling van de woningbouw en het energiezuiniger maken van woningen.

Ontheffing

Als gevolg van de nieuwe Woningwet (2015) mochten we vanaf 2016 niet langer investeren in nieuwbouw of aankopen, omdat Nijmegen buiten onze kernregio ligt (dat is namelijk de woningmarktregio Utrecht). Inmiddels hebben we een ontheffing gekregen van de minister en mogen we dus weer investeren in de woningmarkt in Nijmegen. Na vijf jaar wordt deze ontheffing geëvalueerd.

Kengetallen Nijmegen

Vastgoedprojecten

Wij hebben 22 sociale huurwoningen opgeleverd.

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 160 toewezen aan bijzondere doelgroepen: 42 aan woningzoekenden die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of ggz en 156 aan statushouders. Hiermee hebben we voldaan aan de afspraak met de gemeente (aanvankelijk was de afspraak om 167 statushouders te huisvesten, maar vanwege de lagere instroom is dit aantal naar beneden gebracht).

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur