icoon-centrum

 

Oegstgeest

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

De gemeente Oegstgeest koos ervoor eerst een nieuwe woonvisie op te stellen, om daarna prestatieafspraken te maken. De woonvisie is in 2017 gereed, waarna het overleg over prestatieafspraken volgt. Vooruitlopend daarop brachten wij in juli wel al een bod uit, waarin wij aanbieden om de komende jaren 100 woningen toe te voegen aan ons bezit in Oegstgeest.

Geen ontheffing

Als gevolg van de nieuwe Woningwet (2015) mochten we vanaf 2016 niet langer investeren in nieuwbouw of aankopen, omdat Oegstgeest buiten onze kernregio ligt (dat is namelijk de woningmarktregio Utrecht). Daarom hebben wij bij de minister een ontheffingsverzoek ingediend. De minister heeft ons verzoek echter afgewezen. Dat betekent dat wij ons voornemen om 100 nieuwe woningen te bouwen niet kunnen uitvoeren.

Kengetallen Oegstgeest

Vastgoedprojecten

Wij hebben geen woningen gebouwd.

Toewijzingen

In 2016 hebben we één woning toegewezen aan statushouders. Dit komt overeen met de afspraken die we met de gemeente hebben gemaakt.

Video
Contact

Verstuur