Passend toewijzen:

zó kan het ook

 

Bij ons speelt de hoogte van het inkomen geen rol bij de toewijzing van woningen. Bij veel andere corporaties wel. Bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep legt uit waarom wij het anders doen.

LEES MEER

Wat betekent passend toewijzen?

‘Dat betekent dat je mensen met een laag inkomen (een gezinsinkomen tot ongeveer € 30.000 bruto; alleenstaanden tot ongeveer € 22.000 bruto) alleen woningen toewijst die voor hen betaalbaar zijn (rond de € 600 huur). Corporaties zijn dat verplicht op grond van de nieuwe Woningwet. Passend toewijzen kun je op verschillende manieren doen. De meeste corporaties “labelen” hun woningen: wie een laag inkomen heeft, komt alleen in aanmerking voor deze betaalbare woningen. Wie meer verdient, kan alleen een duurdere woning krijgen.’

Wat doet Portaal anders?

‘Bij ons komt iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende voor een sociale huurwoning in aanmerking voor alle woningen die vrijkomen. Wat telt is je plaats op de wachtlijst, niet hoeveel je verdient.’

Hoe werkt dat in de praktijk?

‘Stel: een woningzoekende met een laag inkomen komt in aanmerking voor een woning die eigenlijk te duur is. Dan verlagen wij de huur zoveel dat het past. Bij woningzoekenden met een wat hoger inkomen die om die reden geen recht hebben op huurtoeslag, verlagen we de huurprijs niet. Dezelfde woning kan dus twee huurprijzen hebben: een lagere huurprijs voor mensen met een laag inkomen en een iets hogere huurprijs voor mensen die iets meer verdienen.’

Waarom doet Portaal dit op deze manier?

‘Wij vinden dit eerlijk. Als je inkomen nét te hoog is, kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag. Dan is een “passende” woning echt al gauw veel te duur en hou je te weinig over om van te leven. Ook is je keuze dan kleiner: je mag immers enkel reageren op woningen met een huur boven de € 600. Wij hebben voornamelijk woningen met een lage huur.
Maar ook als je een laag inkomen hebt (en dus wél huurtoeslag krijgt) en alleen een lage huur kunt betalen, is het belangrijk dat je keuze hebt. Een woning moet passen bij je gezinssituatie. En dus moet je met een laag inkomen ook een eengezinswoning kunnen krijgen als je drie kinderen hebt. Die woningen zijn nu eenmaal meestal wat duurder.’

Heeft jullie manier van toewijzen veel effect?

‘Ja, dat denk ik wel. Op deze manier kun je wonen in een huis dat past bij jouw situatie en dat je kunt betalen. We houden natuurlijk bij het toewijzen altijd rekening met de gezinssamenstelling: het is niet de bedoeling dat je in een ruime eengezinswoning gaat wonen als je alleen of met z’n tweeën bent.’

Wat betekent deze manier van toewijzen voor Portaal?

‘Tsja, dat kost wel geld. Sowieso vragen wij al een huur die 20 procent lager is dan de huur die we maximaal zouden mogen vragen (volgens het woningwaarderingsstelstel). Wat wij doen is eigenlijk nog een extra korting geven. In 2016 kostte die extra korting ons € 370.000. Maar dat hebben we er graag voor over.’

Is dit ook een oplossing voor de lange termijn?

‘Nee. Op de lange termijn moeten er andere dingen gebeuren. Om te beginnen moeten we zorgen dat we meer kleinere woningen krijgen, met een lage huurprijs. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens neemt de komende jaren namelijk sterk toe.
Eigenlijk vinden wij dat er een systeem van “Huur op Maat” moet komen. Iedereen betaalt dan de huur die past bij je inkomen en jaarlijks kijken we of dat nog klopt. Wij hebben daar proeven mee gedaan die heel goed uitpakten. We vinden het dan ook heel jammer dat de vorige minister vond dat we daarmee moesten stoppen. Het is naar onze overtuiging dé oplossing. Daarom maken wij ons daar, samen met andere corporaties, hard voor.’

Video
Contact

Verstuur