icoon-centrum

 

Rheden

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Hoewel we slechts een gering aantal woningen hebben in Rheden, hebben we begin 2016 met de gemeente prestatieafspraken gemaakt. Ze hebben betrekking op 2017, met een doorkijk naar de jaren erna.
Op termijn trekt Portaal zich terug uit Rheden. Daarom zijn er geen plannen voor investeringen in nieuwbouw of renovatie. Uiteraard vindt normaal onderhoud aan de woningen plaats en blijven we aandacht houden voor leefbaarheid.

Kengetallen Rheden

Toewijzingen

Video
Contact

Verstuur