icoon-centrum

 

Rozendaal

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Rozendaal heeft geen woonvisie. In principe is het dan niet nodig een bod uit te brengen en vervolgens prestatieafspraken te maken. Wij brachten echter wel een bod uit, op 1 juli 2016. In 2017 gaan wij de afspraken voor de periode 2010-2014 vernieuwen.
Ons bezit in Rozendaal (46 sociale huurwoningen) consolideren wij, een keuze die wij hebben gemaakt in onze portefeuillestrategie.

Geen ontheffingsverzoek

Met de komst van de nieuwe Woningwet mogen wij in Rozendaal niet langer investeren in nieuwbouw, herstructurering of renovatie. Rozendaal ligt namelijk in het woningmarktgebied Arnhem/Nijmegen, terwijl het kerngebied van Portaal de regio Utrecht is. Gezien ons voornemen om ons bezit te consolideren, hebben we voor Rozendaal geen ontheffing aangevraagd.

Kengetallen Rozendaal

Toewijzingen

Video
Contact

Verstuur