icoon-centrum

 

Soest

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Samen met de Alliantie, de huurdersverenigingen VHOS en VHB, en de gemeente maakten wij prestatieafspraken voor 2017. De looptijd is één jaar, met een doorkijk naar de periode 2018-2021. Samen met onze partners bepaalden wij de thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg. Op deze terreinen maakten wij afspraken die helder en meetbaar zijn. Ook bepaalden wij hoe de monitoring ervan plaatsvindt.

Ontheffing

Als gevolg van de nieuwe Woningwet (2015) mochten we vanaf 2016 niet langer investeren in nieuwbouw of aankopen, omdat Soest buiten onze kernregio ligt (dat is namelijk de woningmarktregio Utrecht). Inmiddels hebben we een ontheffing gekregen van de minister en mogen we dus weer investeren in de woningmarkt in Soest. Na tien jaar wordt deze ontheffing geëvalueerd.

Kengetallen Soest

Vastgoedprojecten

Wij hebben geen nieuwbouwwoningen opgeleverd, wel hebben wij 48 woningen gerenoveerd. Dit waren de laatste woningen van het project Smitsweg (totaal 299 woningen). Deze woningen zijn toegankelijker geworden door trappenhuizen met een lift aan te brengen. Verder zijn de woningen energiezuiniger gemaakt. De woningen blijven echter betaalbaar.

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 99 toegewezen aan bijzondere doelgroepen: 3 aan woningzoekenden die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en ggz en 96 aan statushouders met een urgentie. De taakstelling voor de gemeente Soest lag in 2016 op 126 statushouders. Wij hebben naar rato bijgedragen aan het halen van dit doel.

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur