icoon-centrum

 

Stichtse Vecht

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Op 8 december 2016 ondertekenden wij samen met de gemeente en de Huurdersraad de prestatieafspraken voor 2017. De afspraken liggen in het verlengde van het bod en de afspraken uit 2016. De afspraken gaan over: nieuwbouw en aankoop, liberalisatie en verkoop, betaalbaarheid en bereikbaarheid, de huisvesting van huishoudens met een bijzondere woonvraag, kwaliteit en duurzaamheid, en leefbaarheid.

Kengetallen Stichtse Vecht

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 65 toewezen aan bijzondere doelgroepen: 2 aan woningzoekenden die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en ggz en 63 aan statushouders. Wij hebben hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders van de gemeente Stichtse Vecht. Dit succes is mede te danken aan de pilot Huisvesten van meerdere statushouders in een woning, samen met de gemeente, het Leger des Heils en collega-corporatie Vecht en Omstreken.

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur