icoon-centrum

 

Utrecht

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Eind 2015 maakten wij prestatieafspraken voor de periode 2016–2019. 2016 stond in het teken van de actualisatie en aanscherping. De belangrijkste punten zijn de inflatievolgende huurverhoging in 2017 voor lage en middeninkomens en het houden van een experiment tot huurmatiging voor huishoudens met huurtoeslag die wonen in een huurwoning met een huurprijs boven de aftoppingsgrens.

In de regio Utrecht zijn we een belangrijke partner voor de gemeente Utrecht om de volkshuisvestelijke opgave voor de stad te realiseren. In 2016 zijn – conform de Woningwet – de woningmarktregio’s vastgesteld. De regio Utrecht is sindsdien ons kerngebied.

Kengetallen Utrecht

Vastgoedprojecten

In september leverden wij Majella Wonen op. Een project waarbij door renovatie een complex van 66 woningen is omgevormd. 33 ‘uitstromers’ uit de maatschappelijke opvang vormen hier een community met 33 ‘reguliere’ huurders (zie ook het artikel over dit onderwerp).

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 178 toewezen aan bijzondere doelgroepen: 35 aan woningzoekenden die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en 4 aan woningzoekenden die uitstromen uit de ggz. Daarnaast zijner 139 woningen toegewezen aan statushouders. Ruim 20 procent van de toewijzingen is dus naar bijzondere doelgroepen gegaan.

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur