icoon-centrum

 

Amersfoort

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Voor het derde jaar maakten we in Amersfoort gezamenlijke prestatieafspraken (corporaties, gemeente en huurdersorganisaties). De looptijd is één jaar, met een doorkijk naar de periode 2019-2022. De afspraken gaan over: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg, bijzondere doelgroepen en leefbaarheid. In 2018 zijn duurzaamheid en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen de belangrijkste thema’s.

Kengetallen Amersfoort

Woningvoorraad

In 2017 bouwden we in Amersfoort geen nieuwe woningen. Wel zijn we gestart met de bouw van de Stadskeerkring: in de wijk Koppel bouwen we tachtig sociale huurwoningen en 120 koopwoningen. De sociale huurwoningen komen na oplevering bij ons in beheer. Deze woningen maken we meteen levensloopbestendig. Ons voormalige kantoorpand aan de Hooglandseweg bouwen we om tot 22 sociale huurappartementen. Hier wonen straks cliënten van Humanitas DMH; mensen met een licht verstandelijke beperking.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur