icoon-centrum

Arnhem

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Met de gemeente, de huurdersorganisaties en de andere Arnhemse woningcorporaties spraken we af dat de huren voor onze doelgroep in 2018 niet harder stijgen dan de inflatie. We bevestigden de afspraak dat alle huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Dit jaar zetten we een nieuwe stap. Er komt een plan om alle woningen vóór 2050 energieneutraal te maken.

Kengetallen Arnhem

Woningvoorraad

In februari verkocht de gemeente het voormalige schoolgebouw Het Palet aan de Witsenstraat aan ons. Er komen twintig sociale huurwoningen. In het project Deltakwartier in de wijk Presikhaaf zijn we verder gegaan met de nieuwbouw (veertig sociale huurwoningen en 39 koopwoningen). Hier komen ook 151 vrijesectorhuurwoningen, ontwikkeld door Amvest. Hiertoe hebben wij een deel van onze grond overgedragen. Verder hebben wij twintig woningen afgenomen boven het nieuwe winkelcentrum Schuytgraaf.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur