icoon-centrum

 

Bunnik

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

In 2017 maakten we met de gemeente Bunnik prestatieafspraken. Dat gebeurde in goed overleg met de Huurdersraad van Portaal. Eind 2017 was de ondertekening. Tegelijkertijd werkt Bunnik aan een nieuwe woonvisie. Deze dient als basis voor het maken van prestatieafspraken in 2018.

Kengetallen Bunnik

Woningvoorraad

Voor het complex Jochem Janszplantsoen verkregen we eind 2017 draagvlak voor de sloop van de twaalf bestaande woningen en de bouw van dertig nieuwe appartementen. Een deel daarvan verhuren we via de Tussenvoorziening. Zo helpen we Bunnik te voldoen aan de taakstelling om mensen uit de maatschappelijke opvang huisvesting te bieden.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur