icoon-centrum

 

Leiden

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

In Leiden lopen prestatieafspraken tussen de corporaties en de gemeente voor de periode 2015-2020. De huurdersorganisaties waren in 2014 (vooruitlopend op de nieuwe wetgeving) wel bij het maken van deze afspraken betrokken, maar ondertekenden deze niet. In lijn met de afspraken, werkten we in 2017 hard aan de betaalbaarheid van de voorraad en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Ook hebben we de lopende afspraken vernieuwd. De nieuwe afspraken gaan vooral over de omvang en de betaalbaarheid van de sociale voorraad: in 2018 beschikken de corporaties gezamenlijk over minimaal 16.433 sociale huurwoningen. En dat mag in 2020 niet minder zijn. 

Kengetallen Leiden

Woningvoorraad

In 2017 leverden we de laatste woning van het woonwagenkamp Trekvaartplein op. De negentig locaties zijn nu (brand)veilig en de toewijzing en bewoning van de woonwagenwoningen is gereguleerd.

Op het Lakenplein hebben wij 64 zeer duurzame appartementen en 57 parkeerplaatsen gebouwd. De verwarming van dit complex vindt plaats met aardwarmte.

Vorig jaar hebben wij hard gewerkt aan een mooi plan voor de Oosterhof. Hier komen 41 gelijkvloerse appartementen in drie woonlagen. Verder realiseerden we dertig tijdelijke woningen, waarin jonge, enthousiaste starters, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang wonen. Voor 58 woningen aan de Hoflaan hebben we in november voldoende draagvlak behaald voor de sloop-nieuwbouwplannen.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur