icoon-centrum

 

Nieuwegein

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

In Nieuwegein ondertekenden we in 2017 nieuwe prestatieafspraken. Dat gebeurde na een soepel proces en met goede inbreng van onze huurders. De nadruk ligt op uitbreiding en verduurzaming van de voorraad. Veel energie ging uit naar de plannen voor het oude gemeentehuis, de Meander, en ons voornemen om hier 250 appartementen volgens het magic mix-concept te realiseren (de gemengde huisvesting van starters, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang).

Kengetallen Nieuwegein

Woningvoorraad

Na jaren van planvorming startte in 2017 de bouw van 106 sociale huurwoningen in Blokhoeve. De oplevering was begin 2018. Dit project betekent een belangrijke uitbreiding van onze woningvoorraad in Nieuwegein.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur