icoon-centrum

 

Nijmegen

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Met de huurdersorganisatie HBV de Klink en de gemeente maakten we prestatieafspraken voor 2018. Het accent ligt op de ontwikkeling van de woningvoorraad en de kwaliteit ervan. Verder is er een procesregisseur aangesteld die gaat onderzoeken hoe we in Nijmegen kunnen komen tot een CO2-neutrale voorraad. Dit gebeurde onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Platform Nijmeegse Woningcorporaties en de gemeente.

Kengetallen Nijmegen

Woningvoorraad

In maart leverden we in de wijk Wolfskuil veertig eengezinswoningen op. De bewoners in de ‘Rozenbuurt’ kozen in dit project voor nieuwbouw, in plaats van renovatie. In december zijn we in dezelfde wijk samen met Bouwinvest en KlokBouw begonnen met de bouw van fase twee van het project Nachtegaalplein. Daar komen 57 sociale huurwoningen en 38 woningen met een middeldure huur.

In het voorjaar startte de bouw op het Circusterrein aan de rand van Hatert. Ook in dit project werken we samen met een vastgoedontwikkelaar-belegger. Giesbers bouw realiseert voor Amvest veertig grondgebonden huurwoningen in de vrije sector, en voor ons een woontoren met 75 sociale huurappartementen.

Net voor de zomer ging Nieuw Doddendaal open. Dit voormalige verzorgingshuis is omgevormd tot 42 kleine, zelfstandige eenheden met een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing
Video
Contact

Verstuur