icoon-centrum

 

Oegstgeest

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Na het gereedkomen van de woonvisie ondertekenden we in september de prestatieafspraken voor 2017. De afspraken zijn beperkt; ons woningbestand is nog jong en goed op orde, en uitbreiden mogen we in deze gemeente van de overheid niet; Oegstgeest valt buiten ons kernwerkgebied en we hebben geen ontheffing gekregen om hier actief te blijven.

Kengetallen Oegstgeest

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur