Op jezelf, maar

niet alleen

Ze hebben graag wat voor elkaar over,
de bewoners van Place2BU in Utrecht.

LEES VERDER

 

Op jezelf, maar niet alleen


Ze hebben graag wat voor elkaar over, de bewoners van Place2BU in Utrecht.

LEES VERDER

Hoe verschillend de bewoners van Place2BU ook zijn, allemaal maken ze grote veranderingen door: de net-afgestudeerden, vluchtelingen met verblijfsstatus en jongeren uit de maatschappelijke opvang. En juist dat schept een band. Een bewoner, een maatschappelijk werker en een sociaal beheerder van Portaal kijken terug op één jaar community-wonen.

Bewoner Viola Bink:

‘Vrienden voor het leven’

 

‘Het leek me niet fijn om er ineens alleen voor te staan en een studentenhuis zag ik ook niet zo zitten. Bij Place2BU heb je alles voor jezelf, je eigen keuken en badkamer, maar er is altijd wel iemand om een praatje mee te maken. Precies wat ik zocht.’ Viola Bink studeerde communicatie en journalistiek, en werkt parttime voor het UWV. Voorheen woonde ze bij haar ouders, in de Meern. Haar moeder wees haar op Place2BU. ‘Het sprak me meteen aan. Ik ben sociaal ingesteld en vind het belangrijk dat verschillende mensen bij elkaar wonen. Dit werkt veel beter dan wanneer vluchtelingen en mensen uit de maatschappelijke opvang zomaar in een woonwijk worden neergezet. Bij ons is de stap om contact te maken veel laagdrempeliger.’

Gangmaker

Viola woont in het kleinste gebouw, op een gang met zestien anderen. Zoals op elke gang, zijn er twee gangmakers die extra hun best doen om van Place2BU een woongemeenschap te maken. ‘Het verschilt per gang hoeveel ze doen, bij ons loopt alles eigenlijk vanzelf. Soms heb ik zin om uitgebreid te koken. Dan stuur ik een appje naar de groep: wie eet er vanavond mee? En is je band lek of er iets anders aan de hand? Er is altijd iemand die je helpt. Verder ondernemen we regelmatig samen iets. Laatst zijn we bijvoorbeeld met een man of zeven naar een festival geweest.’

Viola werd zo enthousiast dat ze ook lid werd van het bestuur van de woonvereniging van Place2BU. ‘Er waren in korte tijd wat wisselingen geweest. Het is belangrijk dat het bestuur goed zichtbaar is, zowel voor Mitros en Portaal als voor de bewoners.’ Hoe kijkt Viola terug op bijna één jaar Place2BU? ‘Ik dacht dat het mij meer moeite zou kosten om elkaar goed te leren kennen. Met een groepje van vijf mensen ben ik super close: ik zie ze elke dag, we delen alles met elkaar. Dat worden vrienden voor het leven.’

‘Is je band lek of er iets anders aan de hand? Er is altijd iemand die je helpt’

‘Verreweg de meeste jongeren hebben veel baat bij deze vorm van wonen’

Nancy van Steenis, maatschappelijk werker:

‘We proberen ze in beweging te krijgen’

 

Van de negentig jongeren uit de maatschappelijke opvang krijgt ongeveer de helft begeleiding van het buurtteam Leidsche Rijn. Bij de andere helft volstaat af en toe een gesprekje. Vooral in het begin was het aanpoten voor het buurtteam: de problematiek die bij veel jongeren speelde, was zwaarder dan voorzien. En er waren veel mensen met schulden. ‘Veel meer dan we dachten’, vertelt Nancy van Steenis, medewerker bij dit buurtteam. ‘Het was zaak zo snel mogelijk uitkeringen te regelen en toeslagen aan te vragen, zodat huurachterstanden niet verder opliepen.’

Voor het fiksen van al die praktische zaken werkt het buurtteam nauw samen met de twee sociaal beheerders van Portaal, Rob Klunder en Erik Patist. ‘Rob en Erik schakelen ons in zodra de huurbetaling drie maanden achterloopt. Erik regelt met het buurtteam noodbudgetbeheer voor het betalen van de vaste lasten. En wij helpen de jongeren bij het aanvragen van een uitkering. Doordat die samenwerking zo goed loopt, zijn er geen jongeren in de problemen gekomen; niemand is zijn huis uitgezet. Dat hebben we met z’n allen toch maar mooi voor elkaar gekregen. Daar ben ik trots op.’


Enthousiast

De meeste jongeren uit de maatschappelijke opvang hebben hun geldzaken nu op orde. Dat betekent dat het buurtteam nu toekomt aan de sociale en persoonlijke kant van het werk. Nancy: ‘We gaan met jongeren het gesprek aan over vragen als: wat wil je van je leven maken? Wat voor opleiding wil je volgen? Is vrijwilligerswerk iets voor je? Kortom, we proberen ze in beweging te krijgen.’

Nu de aanloopproblemen achter de rug zijn, is Nancy enthousiast over Place2BU. ‘Een autistische jongere die ik laatst sprak, zei: “Ik heb de meeste contacten van iedereen.” En wat ik ook regelmatig hoor: “Als ik me een paar dagen terugtrek omdat het iets minder gaat, klopt er vanzelf iemand op de deur om te vragen hoe het gaat.” Een enkele keer gaat het mis. We hebben bijvoorbeeld een jongen gehad die alle prikkels niet aankon. Maar verreweg de meeste jongeren hebben veel baat bij deze vorm van wonen.

Erik Patist, sociaal beheerder:

‘Mensen staan open voor elkaar’

 

‘Je hebt hier te maken met positief ingestelde mensen; klagers vind je hier niet. Iedereen vraagt zich af: wat kan ik doen om het hier nog beter te maken?’ Erik Patist is één van onze sociaal beheerders bij Place2BU. Samen met collega Rob Klunder staat hij klaar voor bewoners die ergens tegenaan lopen en hulp nodig hebben. ‘Dat kan van alles zijn: sommigen hebben problemen met geld, zijn eenzaam of weten de weg niet in hulpverlenersland.’ Rob en Erik hebben een kantoor in één van de complexen, waar ze elke ochtend spreekuur houden. ‘Maar ook op andere momenten is er veel contact. Sommige bewoners komen even buurten en een kopje koffie drinken. Belangrijk, je moet een beetje feeling houden.’

Sociaal beheer gaat bij Place2BU een stap verder dan bij andere wooncomplexen, legt Erik uit. ‘We hebben een coachende rol: we helpen mee de woongemeenschap vorm te geven. In de praktijk betekent dat vooral: veel praten met mensen, ze aansporen de moed niet te verliezen, maar dóór te zetten, ook als het even wat moeilijker is.’

 

Bijzondere mensen

Place2BU bestaat nu ongeveer een jaar. In het begin waren er wat incidenten. Erik: ‘Iemand viel terug in drankmisbruik en we hebben een bedreiging gehad.’ Maar nu gaat het goed en krijgt het community-wonen steeds meer vorm. Erik ziet er mooie voorbeelden van. ‘Het café in het centrumgebouw, waar iedereen terecht kan voor gratis koffie en thee, wordt gerund door vrijwilligers. Bewoners verzorgen de planten in de gemeenschappelijke ruimten. Binnenkort gaan ze ook buiten met het groen aan de slag. Verder is er een taalcafé en wordt er van alles georganiseerd, zoals laatst nog een burendag.’ Waarin schuilt voor hem de kracht van Place2BU? ‘Mensen staan open voor elkaar. Je maakt met iedereen zo een praatje, niemand kijkt weg. Van mensen uit de maatschappelijke opvang, hoor ik vaak: hier kan ik gewoon mezelf zijn, ik word niet raar aangekeken. Het zijn bijzondere mensen die je hier tegenkomt. Hadden we er daar maar meer van in onze maatschappij.’

‘We hebben een coachende rol: we helpen mee de woongemeenschap vorm te geven’

Place2BU: voor mensen die elkaar willen helpen

Place2BU  (Leidsche Rijn, Utrecht) is een project van Mitros en Portaal, in samenwerking met de gemeente Utrecht en een aantal maatschappelijke partners. Place2BU bestaat uit 490 zelfstandige studio’s en een aantal gemeenschappelijke ruimten, in vier woongebouwen. In de zomer van 2017 was de oplevering.

Video
Contact

Verstuur