icoon-centrum

 

Rheden

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Hoewel we in Rheden slechts vier complexen bezitten, willen zowel wij als de gemeente voldoen aan de verplichting om prestatieafspraken te maken. Hiertoe hebben we de afspraken van 2017 overgenomen voor 2018, met een doorkijk naar de jaren erna.

Kengetallen Rheden

Woningvoorraad

Wij trekken ons op termijn terug uit de gemeente Rheden. Daarom hebben we ook geen plannen voor nieuwbouw of renovatie. Uiteraard blijven we de woningen netjes onderhouden en besteden we aandacht aan de leefbaarheid.

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur