icoon-centrum

 

Soest

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Uitgangspunt voor de prestatieafspraken over 2018 waren de prestatieafspraken uit 2017. Deze hebben we aangepast. De afspraken gelden tot 2022. De ondertekening was op 6 december 2017. Belangrijkste thema’s in 2018 zijn voldoende betaalbare sociale huurwoningen en duurzaamheid.

Kengetallen Soest
Woningvoorraad

In 2017 leverden we in Soest geen nieuwe woningen op. Wel bereidden we de bouw van dertig appartementen op het Dorpsplein in Soesterberg voor, bestemd voor sociale verhuur; de koopovereenkomst voor de grond is afgesloten. De appartementen zijn voor jongeren en senioren. We maken de woningen meteen levensloopbestendig.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur