icoon-centrum

 

Stichtse Vecht

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Begin december ondertekenden we de prestatieafspraken in Stichtse Vecht. De huurdersraad had een goede inbreng in het maken van de afspraken. Deze gaan vooral over de mogelijkheden om de sociale woningvoorraad te vernieuwen en uit te breiden.

Kengetallen Stichtse Vecht

Woningvoorraad

In een brief aan de gemeenteraad deden we een oproep ons te helpen om onze afspraken na te komen. Dat lukt ons namelijk niet, aangezien we bij concrete projecten bezwaar ontmoeten van omwonenden. Dat betekent dat de projecten Kuijperstraat, Daalse Hoek en Haarrijnweg naar verwachting in 2018 niet tot ontwikkeling komen. De vernieuwing en uitbreiding van de voorraad komt hierdoor niet tot stand.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur