icoon-centrum

 

Utrecht

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

Begin 2018 ondertekenden we met de gemeente en de huurdersraad de prestatieafspraken. Deze gaan vooral over de beschikbaarheid van locaties voor sociale huur en over de inspanningsverplichting: we doen er alles aan om de prestatieafspraken ook te realiseren.

In het kader van de prestatieafspraken zijn we in 2017 begonnen met de pilot huurkorting: huurders met een U-pas krijgen een tijdelijke huurverlaging als zij boven de aftoppingsgrenzen huren. Eind 2017 ging de Autoriteit woningcorporaties definitief akkoord met deze pilot.

Kengetallen Utrecht

Woningvoorraad

In 2018 zijn we begonnen met de sloop van het complex Oude Geinlaan. In 2018 start in dit gebied de bouw van sociale huurwoningen. Ook slopen we dan een deel van de overige woningen.

Hoogtepunt in 2017 was de oplevering van Place2BU: samen met Mitros realiseerden we vijfhonderd tijdelijke woningen in Leidsche Rijn, bestemd voor statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en jongeren. Verder rondden we diverse renovaties af (Sint Maartendreef). Andere zijn we begonnen (Bangkokdreef), of bereidden we voor (Kanaleneiland-Zuid, Bloemenbuurt).

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur