Vallen, opstaan
en weer doorgaan

Niet alleen beleefd naar elkaar luisteren, maar samen beleid maken: zo willen we met onze huurdersorganisaties overleggen.

LEES VERDER

 

Vallen, opstaan
en weer doorgaan

Niet alleen beleefd naar elkaar luisteren, maar samen beleid maken: zo willen we met onze huurdersorganisaties overleggen.

LEES VERDER

Samenspraak: zo noemen we de manier waarop we met onze huurdersorganisaties overleggen. Hoe gaat dat in de praktijk? Onze bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep kijkt terug op het afgelopen jaar, samen met twee voorzitters van huurdersorganisaties.

Leendert de Bruin, voorzitter huurdersbelangenvereniging VHOS in Soest:

‘We worden steeds mondiger’

 

‘Samenspraak is vrij nieuw: we zijn nog aan het leren hoe we er het beste mee kunnen werken. Beide partijen zijn van goede wil, maar in de praktijk lukt het niet altijd. Neem de huurverhoging. In 2016 spraken we af dat de huur tien jaar achtereen alleen met de inflatie omhoog zou gaan. Toen Portaal dat vorig jaar wilde doen, vroegen wij ons niettemin af of dat ook echt nodig was. We waren er niet per se op tegen – eerder hadden we er immers mee ingestemd. We wilden alleen wel eerst de cijfers zien. De informatie die Portaal aanleverde, was echter minimaal. Tja, je hebt natuurlijk wel de onderbouwing nodig om een goed gesprek te kunnen voeren.’

‘We zijn het lang niet altijd eens, maar de sfeer aan tafel is goed. Al merk ik wel een verandering: bestuursleden van huurdersorganisaties worden mondiger. Ik denk dat Portaal daar nog een beetje aan moet wennen. Het gaat er feller aan toe dan voorheen. Dat komt doordat er flinke problemen zijn. Zo hebben veel huurders moeite met het betalen van de huur.’

‘Hoewel lang niet alles vlekkeloos loopt, ben ik tevreden over het overleg met het bestuur. Portaal staat er open voor. Regelmatig kunnen we ons vinden in het resultaat ervan. Wat beter kan, is de communicatie. We hebben bijvoorbeeld soms misverstanden doordat we bepaalde informatie niet hebben. En dan praat het best lastig.’

‘We zijn het lang niet altijd eens, maar de sfeer aan tafel is goed’

‘We begrijpen nu veel beter van elkaar waar de zorgen zitten’

Dirk Jan van der Zeep, voorzitter van de Raad van Bestuur van Portaal:

‘De basis is nu goed’

 

‘Toen we een paar jaar geleden begonnen met Samenspraak, was het idee: er staat nog niets op papier, we gaan open het gesprek aan over een bepaald onderwerp. Dat gaat met vallen en opstaan. Zo hebben we geleerd dat Samenspraak lang niet altijd werkt. Bij een aantal onderwerpen hebben we te maken met wetten, regels en het feit dat we niet overal geld voor hebben. We kunnen dan wel allerlei dingen samen bedenken, maar als we ze niet kunnen uitvoeren, heeft dat weinig zin. Vooraf moet dus heel erg duidelijk zijn of een onderwerp echt “open” ligt en we samen beleid gaan maken, of dat ons standpunt al min of meer vaststaat. Alleen in dat eerste geval werkt Samenspraak. Het woord zegt het eigenlijk al: de partijen moeten een onderwerp “samen” geschikt vinden om gezamenlijk op te pakken.’

‘Naast duidelijkheid, is vertrouwen nodig. Het afgelopen jaar is er veel aan gedaan om dat vertrouwen in elkaar te vergroten. Zo zijn we een dag bijeen geweest om alle gevoelens die over en weer leefden te bespreken. We hebben goed naar elkaar geluisterd. We begrijpen nu veel beter van elkaar waar de zorgen zitten. Dat heeft enorm geholpen. De basis is nu goed. Ik vind dan ook dat het overleg steeds beter gaat. Bij het maken van nieuwe regels bij sloop en renovatie pakte het bijvoorbeeld heel goed uit.’

‘Hoe het overleg met de huurders nog beter kan? De bestuurders van de huurdersorganisaties doen hun werk op vrijwilligersbasis; zij doen het naast hun baan. Ik begrijp dat het voor hen moeilijk is om van elk onderwerp het naadje van de kous te weten. Daarom is het een goed idee als bestuurders zich specialiseren in een onderwerp, zodat we portefeuillehouders aan tafel krijgen. Dat maakt het voor ons meteen makkelijker om de juiste mensen sneller van de juiste informatie te voorzien.’

Max van den Berg, voorzitter huurdersbelangenvereniging De Klink in Nijmegen:

‘Goede hoop dat het beter gaat’

 

‘We hebben in het begin een goede poging gedaan, maar Samenspraak komt niet helemaal uit de verf. Neem de algemene huuraanpassing. Onder Samenspraak hadden we afgesproken de huur in 2016 niet te verhogen. Op het laatste moment komt dan de aap uit de mouw: huishoudens met een inkomen boven de 41.056 euro krijgen wél een huurverhoging. Dat was volgens ons niet de afspraak.’

‘Verder gaat er veel overlegtijd verloren met het geven van informatie. We krijgen regelmatig presentaties over allerlei onderwerpen. Als iets al in een presentatie zit, valt er niet veel meer te overleggen. Ook krijgen we de informatie vaak te laat, soms zelfs pas tijdens de vergadering. Je hebt dan geen tijd om ernaar te kijken, laat staan te bedenken wat je er van vindt.’

‘Ik heb goede hoop dat het overleg met het bestuur beter gaat, daar werken we aan. Dat is ook belangrijk, want dáár kunnen we de zaken aankaarten die bij de huurder spelen. Zo zijn er verschillende thema’s waar we het graag over willen hebben. Denk aan het verhogen van de huur nadat woningen duurzaam zijn gemaakt. En aan de zelf-aangebrachte voorzieningen die de vertrekkende huurder uit de woning moet verwijderen. Dat is kapitaalvernietiging.’

‘Waar ik het afgelopen jaar tevreden over ben geweest? De prettige en open manier van communiceren. De bestuurders luisteren naar ons en proberen de bevindingen mee te nemen in het beleid.’

Huurdersoverleg: wie praat met wie?

Huurdersorganisaties hebben recht op informatie, overleg en het geven van advies. Dat staat in de Overlegwet. De Woningwet zegt bovendien dat huurdersorganisaties volwaardige gesprekspartners zijn bij het maken van de jaarlijkse (prestatie)afspraken met gemeenten.

Wij gaan een stap verder dan de wet: we willen bij een aantal onderwerpen samen met de huurdersorganisaties het beleid maken. Om dit te bereiken, hebben de huurdersorganisaties twee keer per jaar een formeel overleg met het bestuur van Portaal. Daarnaast organiseren we regelmatig werkbijeenkomsten om bepaalde thema’s te bespreken. De agenda hiervoor stellen we gezamenlijk vast.

Video
Contact

Verstuur