icoon-centrum

Amersfoort

Lees verder

Prestatieafspraken

Voor het vierde jaar hebben we in Amersfoort gezamenlijke prestatieafspraken gemaakt (corporaties, gemeente en huurdersorganisaties). De looptijd is één jaar, met een doorkijk naar de periode 2019-2023. De belangrijkste thema’s in de prestatieafspraken voor 2018 zijn: voldoende betaalbare sociale huurwoningen, duurzaamheid en wonen en zorg. Bij alle thema’s heeft de huurdersvertegenwoordiging een inbreng gehad.

Kengetallen Amersfoort

Woningvoorraad

In 2018 is het project de Evenaar opgeleverd. In de wijk Koppel zijn 80 sociale huurwoningen en 120 koopwoningen gekomen. De sociale huurwoningen hebben wij in beheer genomen. In 2018 is het voormalig kantoorpand van Portaal aan de Hooglandseweg-Noord in Amersfoort omgebouwd tot 21 sociale huurappartementen. Hierin wonen cliënten van Humanitas DMH. Het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij krijgen ondersteuning bij wonen, dagbesteding of vrijetijdsinvulling. In het gebouw is 24 uur per dag begeleiding aanwezig

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur