icoon-centrum

Arnhem

Lees verder

Prestatieafspraken

Ook voor 2018 zijn er (aanvullende) prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de drie grootste corporaties en de huurdersorganisaties: Huurdersorganisatie Portaal (HOP) Arnhem, Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem (HOVAR) en De Brug (Vivare). We zetten een nieuwe stap in de verduurzaming van huurwoningen met initiatieven voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen in minimaal drie wijken. De gemeente neemt daarin het voortouw en ontwikkelt een warmtevisie. Daarnaast komt er extra aandacht voor de energiebewustwording van huurders. Verder maakten we afspraken over het aanbieden van voldoende betaalbare huurwoningen en het vergroten van de zogeheten kernvoorraad; de huurvoorraad tot aan de tweede aftoppingsgrens. De ondertekenaars kwamen verder overeen samen op te trekken tegen extra lastenverzwaringen voor corporaties door het Rijk.

Kengetallen Arnhem

Woningvoorraad

In Schuytgraaf is na de zomer gestart met de bouw van 55 betaalbare driekamerappartementen. Het appartementengebouw komt aan de Parnassusstraat, naast de internationale school en tegenover winkelcentrum Schuytgraaf. Naar verwachting zijn de sociale huurwoningen eind 2019 gereed. 2018 stond in het teken van de planvorming voor het voormalige schoolgebouw Het Palet aan de Witsenstraat. Het is de bedoeling de school om te bouwen tot compacte en betaalbare sociale huurwoningen, onder meer voor bijzondere doelgroepen. Nu zijn er vooral duurdere koopwoningen in de wijk.

In het project Deltakwartier in de wijk Presikhaaf verloopt de bouw van de woningen volgens planning. In 2018 zijn 26 van de 40 sociale huurwoningen opgeleverd en verhuurd. De overige woningen volgen begin 2019. Ook zijn de 39 koopwoningen verkocht. Daarnaast bouwt Amvest 151 vrijesectorhuurwoningen, waarvan een groot deel is opgeleverd. De woningen in Deltakwartier zijn aangesloten op stadsverwarming.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur