icoon-centrum

Bunnik

Lees verder

Prestatieafspraken

In 2018 hebben we nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de huurdersraad.

Kengetallen Bunnik

Woningvoorraad

Het uitverhuizen van de 12 huishoudens op het Jochem Janszplantsoen is in 2018 afgerond. De plannen voor de nieuwbouw van 32 woningen worden in 2019 verder uitgewerkt.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur