De mensen achter de cijfers

Hoe je woont en waar je woont bepalen voor een groot deel hoe je leven eruitziet. Wie je tegenkomt en je vrienden worden bijvoorbeeld, maar ook waar je school staat en of je als kind lekker buiten kunt spelen. Of je leefomgeving gezond is, of juist vies en onveilig. Goed wonen vraagt dan ook om veel meer dan vier muren en een dak.

Lees verder

Vanuit dat besef zetten wij ons elke dag in voor voldoende, betaalbare en goede woningen. Dat is onze basis, ons bestaansrecht. En die basis is dik in orde. Maar we willen meer. We vinden dat we ons op sommige gebieden extra moeten inspannen, willen we het goed doen in de ogen van onze huurders. Het gaat om thema’s die dicht bij ons staan en waarmee we sterk verbonden zijn: passend wonen, duurzaamheid en inclusiviteit.

Iedereen hoort erbij

Passend wonen betekent eenvoudigweg dat iemand in aanmerking komt voor een woning die het beste bij zijn of haar situatie past. De huur moet niet te hoog of te laag zijn en de woning moet niet te groot of te klein zijn.

Duurzaamheid heeft natuurlijk alles te maken met de energietransitie. We gaan van het gas af en daarom moeten we onze woningen veel beter isoleren. Zonder dat de woonlasten van onze huurders sterk stijgen. Daar zit een grote uitdaging: de mensen met de laagste inkomens wonen vaak in de slechtste huizen als het op isolatie aankomt. Daarin verandering brengen heeft dan ook alles te maken met rechtvaardigheid. Daarom blijven we op het gebied van duurzaamheid flinke stappen zetten, waarbij we steeds vaker de huurder als uitgangspunt nemen. Overigens is dit thema breder dan de energietransitie. We maken ons ook hard voor circulair bouwen, besteden aandacht aan klimaatadaptatie (minder stenen en meer groen) en we gaan onze huisvesting groener maken.

En tot slot inclusiviteit: iedereen hoort erbij. Inclusiviteit wint aan belang doordat steeds meer kwetsbare mensen een beroep op ons doen voor huisvesting. Denk aan mensen uit de maatschappelijke opvang, statushouders en mensen die door gezinsomstandigheden (bijvoorbeeld een scheiding) snel een andere woning nodig hebben.

Verhaal van Portaal

De basis op orde (voldoende, betaalbare en goede woningen) en daarbovenop aandacht voor passend wonen, duurzaamheid en inclusiviteit. Dat noemen wij het verhaal van Portaal: in een notendop is dat het beleid dat we uitvoeren. Al deze thema’s komen dan ook terug in dit jaarlijkse magazine.

Lees bijvoorbeeld het verhaal over de succesvolle herbestemming van ons regiokantoor in Amersfoort. Waar collega’s vroeger hun werkplekken hadden, wonen nu cliënten van Humanitas. Of neem het interview met onze asset manager Wibo Douwstra. Hij legt uit hoe we ook in deze moeilijke woningmarkt aan voldoende locaties komen om betaalbare woningen te bouwen in gemengde wijken. In een ander artikel, het interview met de Leidse wethouder Fleur Spijker, lees je hoe belangrijk het is dat ruim 900 woningen van Ymere dankzij onze overname behouden blijven voor de sociale voorraad. Over betaalbaarheid en beschikbaarheid gesproken…

De menselijke maat vind je verder terug in verhalen die laten zien hoe wij voeling houden met onze individuele huurders. Je leest het in de interviews met onze buurtambassadeurs, die zorgen voor extra oren en ogen in de wijk. En in het artikel over de kennismakingsgesprekken met nieuwe huurders. Ze hebben hierdoor meteen een gezicht bij Portaal en bij eventuele problemen kunnen we helpen. Dit is overigens slechts een greep uit de artikelen: laat je verrassen door de inhoud!

Tot slot: er is veel gebeurd het afgelopen jaar en we zijn trots op onze prestaties. Wie daarover het naadje van de kous wil weten, raadpleegt ons officiële jaarverslag. Je kunt het via dit magazine als pdf downloaden. Voor wie voldoende heeft aan de belangrijkste kengetallen en op zoek is naar de menselijke verhalen achter de cijfers, hebben we dit magazine gemaakt.

Veel leesplezier!

Dirk Jan van der Zeep
Voorzitter Raad van Bestuur

Sander Heinsman
Lid van de Raad van Bestuur

Video
Contact

Verstuur