icoon-centrum

Leiden

Lees verder

Prestatieafspraken

In Leiden lopen prestatieafspraken tussen de corporaties en de gemeente voor de periode 2015-2020. De huurdersorganisaties waren in 2014 (vooruitlopend op de nieuwe wetgeving) wel bij het maken van deze afspraken betrokken, maar ondertekenden deze niet.

In Leiden besloten we gezamenlijk om opnieuw geen bod uit te brengen, maar om de lopende afspraken te actualiseren en aan te vullen. Dit leidde tot de ondertekende Actualisatie Prestatieafspraken Leiden 2019. De huurdersorganisaties zijn betrokken bij de prestatieafspraken, maar hebben ook dit jaar niet getekend. Omdat zij de (overkoepelende) meerjarige afspraken niet hebben ondertekend, menen zij ook de actualisatie niet te kunnen onderschrijven.

De geactualiseerde afspraken gaan voornamelijk over wonen en zorg, in relatie tot bijzondere doelgroepen, en duurzaamheid. Zo gaan corporaties enkele grote woningen ter beschikking stellen voor kamergewijze verhuur aan bijzondere groepen. Ook gaan we op zoek naar kansen voor nieuwbouw, zodat we projecten op het gebied van gemengd wonen kunnen realiseren. De gemeente neemt het initiatief om panden aan te dragen die geschikt zijn voor herontwikkeling. Om de ambitie ‘aardgasvrij’ in te vullen, werken we samen met de gemeente en andere partijen in een stuurgroep en in werkgroepen.

Kengetallen Leiden

Woningvoorraad

Begin 2018 hebben we 41 energiezuinige sociale huurappartementen opgeleverd in het drielaagse complex de Oosterhof. Een herontwikkelingsproject waarbij we 25 vooroorlogse woningen hebben gesloopt. Bewoners uit onze sloopwoningen en onderhoudswoningen zijn hier met voorrang gehuisvest.

We willen ook in Leiden de huren laag houden, onze woningen nog jaren verhuren en goede woningen toevoegen. Daarom hebben we bij een deel van de woonblokken in het complex Hoflaan onderhoud gepleegd en een ander deel vervangen door nieuwbouw. Het uitgangspunt is dat drie blokken (58 woningen) eind 2019 tegelijk gesloopt worden. De nieuwbouw bestaat uit circa zeventig sociale huurappartementen met een lift. Samen met de gemeente verkennen wij ook de mogelijkheden voor meer nieuwbouw in de buurt van de Hoflaan.

In 2018 hebben we meer gedaan aan acquisitie. Voor de locatie Rhijnvreugd hebben we een intentieovereenkomst getekend voor circa 25 sociale huurwoningen.

Eind 2018 hebben wij een groot deel van het bezit van woningcorporatie Ymere in Leiden (terug)gekocht. Het gaat om 909 woningen, waarvan 31 vrijesectorhuurwoningen. De koop van de Leidse Ymere-portefeuille is een logische aanvulling op ons bezit. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad Leiden en continueren de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare sociale huurwoningen.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur