icoon-centrum

Nieuwegein

Lees verder

Prestatieafspraken

Eind 2018 hebben wij prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de huurdersraad.

Kengetallen Nieuwegein

Woningvoorraad

Hoogtepunt in 2018 was de oplevering van 72 appartementen in Blokhoeve: voor het eerst in lange tijd hebben we woningen aan onze woningvoorraad in Nieuwegein toegevoegd. Tegelijkertijd hebben wij met de gemeente de besluitvorming over de transformatie van het oude gemeentehuis naar 250 sociale huurappartementen afgerond. Hier komt een gemengd-wonenproject voor statushouders, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en jongeren. Naar verwachting wordt de bestemmingsplanprocedure begin 2019 afgerond, daarna kan de verbouwing van start.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur