icoon-centrum

Nijmegen

Lees verder

Prestatieafspraken

In Nijmegen hebben de partijen van het tripartite-overleg een samenwerkingsagenda 2019-2023 opgesteld. Deze vermeldt de ambities en opgaven voor de komende periode. De partijen hebben gekozen voor een meerjarige, korte agenda. Een agenda die niet alleen richting geeft en rekenschap aflegt over behaalde resultaten, maar ook ruimte laat voor verschillen in mogelijkheden en ambities. Op basis hiervan wordt per corporatie jaarlijks een beperkte trilaterale overeenkomst gemaakt. Jaarlijks worden twee thema’s uitgediept die tot afspraken kunnen leiden. In 2019 zijn dat leefbaarheid en beschikbaarheid. HBV de Klink heeft de samenwerkingsagenda niet ondertekend.

Kengetallen Nijmegen

Woningvoorraad

In het voorjaar is het levensloopbestendige complex Molenweg (116 etagewoningen met lift) opgeleverd in de wijk Wolfskuil. Zware neerslag zorgde toen voor wateroverlast in de ondergrondse garage, waarbij ook de elektrische installatie is beschadigd. Hierdoor liep de oplevering vertraging op.

Met het project Nachtegaalplein rondden we de herstructurering in de Wolfskuil af. Eind 2018 zijn 57 woningen opgeleverd, waarvan 38 voor de middeldure huur. Dit is het laatste project waarbij huurders konden terugkeren naar de buurt waaruit zij destijds zijn vertrokken. 12 van de 28 potentiële terugkeerders maakten van die mogelijkheid gebruik.

In het voorjaar startte de bouw op het Circusterrein aan de rand van Hatert. Ook in dit project werken we met een vastgoedontwikkelaar-belegger samen aan een divers samengestelde wijk. Giesbers bouw realiseert voor ons een woontoren met 75 sociale huurappartementen en voor Amvest veertig grondgebonden vrijesectorhuurwoningen. Met de oplevering van dit project is de herstructurering in Hatert afgerond.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur