icoon-centrum

Rheden

Lees verder

Prestatieafspraken

Wij trekken ons op termijn terug uit de gemeente Rheden. Daarom hebben we ook geen plannen voor nieuwbouw of renovatie. Uiteraard blijven we de woningen netjes onderhouden en houden we aandacht voor leefbaarheid. Hoewel we in Rheden slechts vier complexen bezitten, willen zowel wij als de gemeente voldoen aan de verplichting om prestatieafspraken te maken. Hiertoe hebben we de afspraken van 2017 overgenomen voor 2018, met een doorkijk naar de jaren erna.

Kengetallen Rheden

Video
Contact

Verstuur