icoon-centrum

Rozendaal

Lees verder

Prestatieafspraken

De gemeente Rozendaal heeft geen woonvisie en het is dan ook niet nodig om prestatieafspraken te maken. Ons bezit in deze gemeente willen we niet uitbreiden of transformeren; we streven consolidatie na van de 46 sociale huurwoningen die we hebben.

Kengetallen Rozendaal

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur