icoon-centrum

Soest

Lees verder

Prestatieafspraken

2018 was het vierde achtereenvolgende jaar dat de partijen (corporaties, gemeente en huurdersorganisaties) in een constructieve samenwerking afspraken maakten. Uitgangspunt waren de bestaande prestatieafspraken uit 2018. Deze zijn herijkt, waar nodig aangepast en aangevuld voor de periode 2019-2023. Belangrijkste thema’s voor 2019 zijn: voldoende betaalbare sociale huurwoningen en duurzaamheid. De huurdersvertegenwoordiging had bij alle thema’s een inbreng.

Kengetallen Soest

Woningvoorraad

In Soest hebben we in 2018 geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. De voorbereiding van de bouw van 31 appartementen voor de sociale verhuur in het dorpshart in Soesterberg is met enige vertraging voortgezet. De appartementen worden levensloopbestendig gebouwd. Ook zijn we begonnen met de planvorming van het sloop- en nieuwbouwproject Moerbessenberg in Soesterberg. Hier worden 32 bestaande woningen vervangen voor 58 nieuwbouwwoningen.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur