icoon-centrum

Stichtse Vecht

Lees verder

Kengetallen Stichtse Vecht

Woningvoorraad

De plannen voor nieuwbouw aan de Kuyperstraat, Haarrijnseweg en Daalsehoek zijn om verschillende redenen in het slop geraakt. Door een intensieve lobby proberen we in 2019 hierin verandering te brengen. In 2018 zijn zes woningen aan de Dominee van Schuylenburglaan gesloopt. Op deze plek komen tien energiezuinige eengezinswoningen waarvan de bouw start in 2019.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur