icoon-centrum

Utrecht

Lees verder

Prestatieafspraken

Begin 2018 ondertekenden we de aangepaste prestatieafspraken met de gemeente en de Huurdersraad. We hebben afgesproken om onze woningvoorraad uit te breiden, te verduurzamen en betaalbaar te houden. De gemeente zet zich hierbij in om de juiste kaders voor uitbreiding te realiseren. In 2018 hebben we ook de actualisatie van de prestatieafspraken voorbereid.

Kengetallen Utrecht

Woningvoorraad

In de zomer van 2018 is de nieuwbouw van 79 sociale huurwoningen in Hoograven gestart. Tegelijkertijd is de tender voor de nieuwbouw Cartesiusdriehoek (170 tot 600 woningen) gewonnen. Onze visie op gemengd wonen en een inclusieve buurt was hierbij doorslaggevend. Verder hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw op een aantal locaties in Leidsche Rijn. Vanaf 2020 worden hier in een drietal projecten zo’n 350 woningen opgeleverd.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is samen met de andere Utrechtse woningcorporaties een intensieve lobby gevoerd voor meer mogelijkheden voor sociale huur. Het eerste succes van deze lobby is het vaststellen van een percentage van 30 procent sociale huur in de Merwedekanaalzone.

Klanttevredenheid

Woningtoewijzing

Video
Contact

Verstuur