Voor de huurders verandert er niets

Waarom ruim 900 woningen van Ymere naar Portaal gaan

In Leiden namen wij vorig jaar 909 woningen over van collega-corporatie Ymere, waarvan 95 procent sociale huurwoningen. Waarom hebben we dat gedaan? En wat is het maatschappelijk belang voor de gemeente Leiden?

Lees verder

De overname van de Ymere-woningen is één van de grootste transacties uit de corporatiewereld. Behalve dat de woningen een andere eigenaar hebben, verandert er echter niets voor de huurders. Wij blijven de woningen onder dezelfde voorwaarden verhuren aan de mensen die er nu al wonen. Waarom dan toch stuivertje wisselen met Ymere? De Woningwet wil bij voorkeur dat corporaties actief zijn in slechts één woningmarktgebied: de kernregio. Voor Ymere is dat de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Almere en Weesp). Door de verkoop van 909 woningen in Leiden kan Ymere meer investeren in de kernregio.

Belangrijke partner

Onze kernregio is Utrecht (Bunnik, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht). We hebben echter van oudsher ook veel bezit in Leiden. Hierdoor zijn we voor de gemeente een belangrijke partner. We leveren een flinke bijdrage om in Leiden te voorzien in voldoende, betaalbare en goede sociale huurwoningen. Om die reden – en omdat we lokaal goed zijn verankerd – hebben we op grond van de Woningwet een ontheffing gekregen. Dat houdt in dat we ook in Leiden (in elk geval tot 2027) actief mogen zijn. ‘Gezien de belangrijke rol die we daar vervullen, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen’, vertelt Jet Bicker Caarten, manager volkshuisvesting Leiden bij Portaal. ‘Door deze overname hebben wij in Leiden nu circa 7.600 woningen.’

Weer thuis bij Portaal

Portaal was binnen de sociale huursector voor Ymere de meest logische partij om deze overeenkomst rond te krijgen: wij waren tot 2012 al eigenaar van het grootste gedeelte van de portefeuille en er zijn geen andere corporaties actief in de regio Leiden die voldoende groot zijn om deze overname te kunnen doen. Overigens verzorgde ons dochterbedrijf VOC al het onderhoud van de meeste van deze woningen toen ze nog van Ymere waren. De overname is daardoor voor Portaal ook om een andere reden van belang: de mensen van VOC die dit werk nu doen, hebben de zekerheid dat ze dit ook kunnen blijven doen. Dit geldt ook voor de medewerkers van Portaal: de Ymere-portefeuille vormt circa tien procent van het totale bezit in Leiden. In opdracht van Ymere deden wij bijna al het beheer. Onze bedrijfsvoering was hierop dan ook ingericht.

Pluim

De gemeente Leiden was geen partij in de onderhandelingen, maar is blij met de uitkomst. ‘De overname van de Ymere-woningen door Portaal is voor de gemeente Leiden belangrijk: het betekent dat deze woningen behouden blijven voor de sociale voorraad. Het is een pluim waard dat dit is gelukt’, vertelt Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking, ruimte & wonen.

Politiek belang

De wethouder benadrukt het politieke belang van de overeenkomst voor haar stad. ‘Het beleidsakkoord Samen maken we de stad is helder: bij nieuwbouw moet dertig procent van de woningen bestaan uit sociale huurwoningen. In de bestaande bouw streven we ernaar om zoveel mogelijk sociale huur te behouden. Dat hebben we ook vastgelegd in de prestatieafspraken met de corporaties. De realiteit is dat we nog veel sociale huurwoningen te kort komen. Tot 2030 moeten er zo’n 2.500 sociale huurwoningen bij komen.’

‘Ik ga ervan uit dat Portaal er alles aan doet om de ambities waar te maken en flink in duurzaamheid investeert’

Duurzaamheid

De woningen die we in Leiden hebben overgenomen, zijn gemiddeld minder energiezuinig (Energie-index 2,1) dan de woningen die we in Leiden al hadden (EI 1,69). En die zijn op hun beurt weer minder zuinig dan de gemiddelde Portaal-woning (EI 1,53). Op het gebied van duurzaamheid hebben we in Leiden dus mede dankzij de overname een flinke uitdaging. En de gemeente rekent op ons. Fleur Spijker: ‘Woningcorporaties richten zich op de omvang, betaalbaarheid en duurzaamheid van de sociale voorraad. De praktijk laat zien dat het moeilijk voor hen is om op alle drie de gebieden heel actief te zijn. Daarom zou ik graag zien dat de corporaties zich de komende jaren vooral richten op betaalbaarheid en duurzaamheid. Wat dat laatste betreft: ik weet dat Portaal vergaande ambities heeft. Door de overname van de Ymere-woningen komt de lat nog hoger te liggen. Ik ga ervan uit dat Portaal er alles aan doet om de ambities waar te maken en flink in duurzaamheid investeert.’

In reactie daarop zegt Jet Bicker Caarten: ‘We begrijpen het belang van duurzaamheid en betaalbaarheid, maar we blijven ook inzetten op uitbreiding. Dat is noodzakelijk. We hebben de taak om mensen die uit de maatschappelijke opvang komen te huisvesten. De markt gaat dat niet doen. Als we willen blijven streven naar gemengde buurten, volgt daar automatisch uit dat we moeten uitbreiden. Anders worden onze bestaande buurten steeds eenzijdiger. Daarnaast geldt dat we een deel van onze duurzaamheidsopgave zullen halen door nieuwe, energiezuinige woningen te bouwen.’

Video
Contact

Verstuur