Een podium voor vluchtelingen

Zeg ‘yes’ tegen een statushouder

Wij gunnen iedereen een eerlijke kans op werk. Daarom doen we soms iets extra’s voor mensen die er op eigen kracht moeilijk in slagen een baan te bemachtigen. Zo boden we samen met onze Utrechtse collega’s Mitros en BoEx 24 statushouders een programma aan om de corporatiewereld te leren kennen en een netwerk op te bouwen.

Lees verder

Bruggen bouwen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. Dat is wat Bright O. Richards wilde, toen hij zelf, vluchteling uit Liberia, eenmaal zijn plek had gevonden in de Nederlandse maatschappij. Bright studeerde in Nederland aan de filmacademie en de toneelschool. Hij ondervond zelf hoe moeilijk het is om vervolgens je weg te vinden in een vreemd land. ‘Als toneelspeler ben je een soort ondernemer. Je moet opdrachten verwerven. Maar ik wist niets van het Nederlandse ondernemersklimaat, had geen kennis van de culturele sector en kende weinig mensen.’ De moeilijke drempels die hij moest zien te nemen, wil hij anderen besparen. Dat doet hij via de stichting New Dutch Connections (NDC).

The Voice

NDC werd opgericht in 2004. ‘Het was een cadeau van mijn vrouw’, legt Bright uit. ‘Zij gaf mij de kans mijn dromen te realiseren.’ Sinds de stichting er is, verdeelt hij zijn tijd tussen het maken en uitvoeren van theaterproducties en het opzetten van programma’s voor statushouders, samen met bedrijven. De belangrijkste waarde van die programma’s is de kans die statushouders krijgen om een nieuw, zakelijk netwerk op te bouwen. Bright trekt de parallel met het televisieprogramma The voice of Holland. ‘De deelnemers komen nooit met lege handen: ze hebben een talent en zoeken een podium om dat te laten zien. Dat is bij ons ook zo. De statushouders beheersen een vak. Ook zij hebben een podium nodig om te tonen wat ze kunnen. Wij kunnen ze helpen bij de voorbereiding en aanmoedigen. Daarna is het aan de markt om de talenten te herkennen en deze mensen een kans te bieden. We hopen natuurlijk dat werkgevers, zoals bij The Voice, hun stoel omdraaien en “yes” zeggen.’

‘Ze hebben een talent en zoeken een podium om dat te laten zien’

Enthousiasme

De aanpak van NDC bleek goed aan te sluiten bij de wens van Portaal om een project met statushouders te doen. ’Op het gebied van werk deden we nog niets voor deze groep, terwijl we velen van hen huisvesten’, vertelt Marscha Ammerlaan, hr-adviseur bij Portaal. Ze zit in een werkgroep die projecten bedenkt en uitvoert om mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt bij Portaal werkervaring op te laten doen. Marscha: ’Door het aanstekelijke enthousiasme van Bright en zijn vrouw Margriet Stuurman, zakelijk leider van NDC, wilden we meteen met hen aan de slag.’ NDC werkt met een programma dat bestaat uit twaalf informatieve bijeenkomsten. De inhoud wordt verzorgd door mensen uit het deelnemende bedrijf. ‘Gezien het beroep dat dit project op onze mensen doet, leek het ons een goed idee om onze Utrechtse collega-corporaties Mitros en BoEx te vragen mee te doen.’

‘Mensen blijven elkaar helpen op zakelijk vlak of zijn bevriend geraakt’

Talentenmarkt

Zo ontstond een programma van NDC en drie corporaties, waaraan 24 statushouders eind 2018 deelnamen. Tijdens twaalf bijeenkomsten leerden ze van alles over wonen en werken in Nederland, en over de corporatiewereld. Daarnaast volgden ze een training op het gebied van soft skills en kregen ze individuele begeleiding van een coach. De medewerkers van de drie corporaties konden zich hiervoor aanmelden. Een talentenmarkt voor bedrijven en statushouders op 6 december betekende het feestelijke slotakkoord van het programma.

Marscha: ‘Het programma heeft veel gebracht. Negen statushouders hebben een baan of een stage, of zijn aan een opleiding begonnen. Drie zijn nog in gesprek met een werkgever. Voor de mensen van de corporaties die een rol hebben vervuld, was dit een verrijkende ervaring. Een workshop vormgeven of iemand uit een andere cultuur begeleiden: dat is heel iets anders dan je dagelijks werk. In bijna alle gevallen is het contact tussen de deelnemer en de coach na afloop gebleven. Mensen blijven elkaar helpen op zakelijk vlak of zijn bevriend geraakt.’

Tallal Ali Dib

‘Werk en een rustig leven’

‘Kozijnen, deuren, kasten en slaapkamers: in Syrië had ik een eigen timmerzaak. Alles van hout kon ik ontwerpen en maken. Ik vind het heel erg dat ik mijn eigen bedrijf niet meer heb.’ Tallal Ali Dib is ruim vier jaar in Nederland, samen met zijn vrouw en een van zijn kinderen. Met 23 andere statushouders nam hij deel aan het programma van NDC, Portaal, Mitros en BoEx. Als eerste van deze groep raakte hij aan de slag. Zijn buddy Rob van de Werken introduceerde hem bij VIOS Bouwbedrijf. In de werkplaats maakt hij samen met twee collega’s kozijnen. Tallal: ‘Eindelijk kan ik deelnemen aan de Nederlandse maatschappij en een bijdrage leveren. Ik heb weer een invulling van mijn dagen. Werken leidt me bovendien af van de privéproblemen en de ellende in mijn land. Het is alleen jammer dat mijn Nederlands nog niet zo goed is. Mijn collega’s houden daar zo goed mogelijk rekening mee. Als ik ze niet begrijp, maken ze met hun handen duidelijk wat de bedoeling is. Of ze tekenen het voor me.’

‘Een groot deel van mijzelf is verdwenen’

Een goed pad

‘Door het programma van NDC en de workshops bij Portaal ben ik uit mijn isolement gekomen. Ik begrijp nu wat een woningcorporatie is en welke beroepen je daar hebt. Daarnaast heb ik er goede contacten aan overgehouden en zelfs werk. Voorheen lukte dat steeds niet, door het taalprobleem en doordat ik bijna niemand in Nederland kende.’

‘Het contact met Rob is voor mij belangrijk. God heeft hem op mijn pad gezet en dat is een goed pad. Als ik hem eerder had ontmoet, was ik al verder geweest op het gebied van werk en wist ik al meer van Nederland. Ondanks de taalproblemen is er veel onderling begrip. Ik ben daar enorm blij mee.’

‘Mijn droom? Dat is een moeilijke vraag. Ik heb altijd van dag tot dag geleefd. Werk en een rustig leven, dat is voor mij het belangrijkst. Wat dat betreft is Nederland goed voor mij en mijn familie. Tegelijk mis ik heel veel van mijn vaderland, mijn vrienden en familieleden die zijn achtergebleven. Een groot deel van mijzelf is verdwenen.’

Rob van de Werken

‘Mensen als Tallal verdienen eenzelfde kans op werk en geluk als wij’

‘Meteen toen dat kon, heb ik mij aangemeld als buddy. Mensen als Tallal verdienen eenzelfde kans op werk en geluk als wij. Ze zijn niet voor hun lol hiernaartoe gekomen. Na een gesprek bij NDC kreeg ik een telefoontje: “We hebben iemand, maar hij spreekt weinig Nederlands.” Mij leek dat geen probleem. Ik heb verschillende collega’s die Arabisch spreken en dacht: we komen er samen wel uit. Behalve via een tolk communiceren we veel via WhatsApp en Google Translate.’

‘Ik had het advies gekregen om tijdens het eerste contact met Tallal niet te diep op zijn situatie in te gaan. Maar uit zichzelf stortte hij al heel z’n levensverhaal uit. Een deel van zijn familie is nog in Syrië. Het onderhouden van contact met hen is niet eenvoudig. Tallal wilde zo snel mogelijk aan de slag. De coaching was dan ook vooral werkgerelateerd.’

‘Het zou superleuk zijn als hij over een tijdje een vaste baan heeft en de taal goed spreekt’

Voldoening

‘Toen ik hoorde dat hij timmerman was, heb ik contact gelegd met VIOS Bouwbedrijf, een aannemer waarmee ik regelmatig werk; ik begeleid renovaties en nieuwbouwprojecten. Wij vinden het belangrijk dat de partijen die wij inschakelen ook mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een kans bieden. Bij VIOS is dat zeker zo.’

‘Enkele weken na de start van het NDC-traject had Tallal al werk. Hij was de eerste. Ik ben contact blijven houden, zowel met hem als met de hr-directeur van het bedrijf. Wanneer iemand zoals Tallal hier gaat werken, komt daar veel bij kijken. Je kunt niet verwachten dat mensen die uit een heel andere cultuur komen alles zelf kunnen regelen. Daarom help ik hem daarbij.’

‘Het contact met Tallal ervaar ik als een verdieping en geeft mij veel voldoening. Hij is al ver gekomen, maar het zou superleuk zijn als hij over een tijdje een vaste baan heeft en de taal goed spreekt.’

Video
Contact

Verstuur